M.I.C. Industries Inc., người tạo ra công nghệ Ultimate Building Machine®, được thành lập vào năm 1981. Ban đầu sản xuất Máy xây dựng tự động® (ABM®), M.I.C. phát minh…