MBM Mega Building Machine

UBM ® , cỗ máy sản xuất các tòa nhà trên mọi địa hình,  nhà máy trên bánh xe ,  sản xuất các tòa nhà thép bền bỉ  trong vài ngày chứ không phải vài tuần hoặc vài tháng…