Advisory Service

EF Global AMP cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn với chất lượng dịch vụ rất cao. Khi dấu ấn toàn cầu của chúng tôi phát triển, các mối quan hệ địa phương của chúng tôi mở rộng theo đó, mang lại cho chúng tôi kiến thức mở rộng có giá trị trong các lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động. Chiến lược tư vấn của chúng tôi về tài sản thực và chiến lược cơ sở hạ tầng tập trung vào việc giúp các công ty có triết lý đầu tư lấy hoạt động phát triển trên toàn cầu. Các lĩnh vực phụ được chú trọng chính là lĩnh vực năng lượng & điện mà đội ngũ quản lý của chúng tôi có năng lực cốt lõi mạnh mẽ.